PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
28/05/2019
4 ปีได้นั่งไฮสปีด 3 สนามบิน ถกค่าถมทะเลได้เพิ่ม 10 ลบ. (ที่มา: เดลินิวส์)

คณะกรรมการกพอ.รับทราบความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งเป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในเขตอีอีซี ล่าสุดได้เสนอร่างสัญญา พร้อมทั้งเอกสารแนบท้ายทั้งหมดให้ครม.พิจารณาในวันที่ 28 พ.ค.นี้แล้ว เพื่อพิจารณาผลการเจรจาร่วมทุนกับเอกชน คือ กลุ่มซีพีเอช ที่มีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง และพันธมิตร เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ และเมื่อครม.เห็นชอบ รฟท.จะไปลงนามกับเอกชน และเริ่มต้นดำเนินขั้นตอนก่อสร้างโครงการได้ ชื่อว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีต่อจากนี้ คนไทยจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศได้แน่นอน
<< ย้อนกลับ