PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
05/06/2019
สรท.สุดอั้นหั่นเป้าส่งออกเหลือ1% (ที่มา: ไทยรัฐ)

สรท.ปรับเป้ามูลค่าส่งออกไทยในปี 62 ใหม่ เหลือเพียงขยายตัว 1% เมื่อเทียบกับปี 61 จากเดิมตั้งเป้าขยายตัว 3% หลังจากมูลค่าส่งออกช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) แรกของปีนี้ติดลบไปแล้ว 1.9% เนื่องจากเอกชนกังวลปัญหาความยืดเยื้อสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน, เศรษฐกิจโลกชะลอตัว, รวมถึงมาตรการทางการค้าที่สหรัฐฯดำเนินกับประเทศอื่นส่งผลกระทบกับการค้าทั่วโลก
<< ย้อนกลับ