PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
11/06/2019
สังคมคนแก่ดันธุรกิจสุขภาพบูม สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่าแสนล้าน (ที่มา: แนวหน้า)

บริษัท นีโอ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงวัย”(Aged society) และในอีก 20 ปีข้างหน้า สังคมผู้สูงอายุจะโตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จากปัจจัยของคู่รักที่ไม่นิยมมีบุตร และอัตราการเกิดลดน้อยลง การแพทย์มีการพัฒนามากขึ้น จึงเป็นเหตุผลให้ผู้สูงวัยมีอายุยืน และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
<< ย้อนกลับ