PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
12/06/2019
ครม.ยืดภาษีช่วยศึกษา-กีฬา อนุมัติ"ยาสูบ"กู้เงินฟื้นธุรกิจ (ที่มา: ไทยรัฐ)

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้บริจาคหรือสนับสนุนการกีฬาให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมพลศึกษา โดยขยายระยะเวลาอีก 1 ปี ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2562 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการกีฬาต่อเนื่อง
<< ย้อนกลับ