PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
12/06/2019
คลังขยายเวลา ใช้บัตรสวัสดิการ ยืด 3 เดือนถึงสิ้นปี (ที่มา: ไทยโพสต์)

"คลัง" เคาะขยาย เวลาโครงการบัตรคนจนต่อจน ถึงสิ้นปี 2562 ปูพรมสวัสดิการพื้นฐานอุ้มคนจน 14.5 ล้านราย ธงฟ้า-ค่าแก๊ส-ค่ารถเมล์ รถไฟฟ้าและ บขส. ยังไม่ขาด บขส.เล็งชงกรมบัญชีกลางขอขยายบัตรสวัสดิการครอบคลุมเส้นทางเดินรถทั่วประเทศ
<< ย้อนกลับ