PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
20/06/2019
จี้รบ.ใหม่ไม่ขึ้นภาษีสุดโต่ง (ที่มา: สยามรัฐ)

ตัวแทนภาคียาสูบแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นกรณีคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังประกาศเก็บภาษียาเส้นเพิ่มขึ้นจาก 0.005 บ./กรัม เป็น 0.1 บ./กรัม ว่าในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ชาวไร่ยาสูบต้องเดือดร้อน เพราะโควตารับซื้อใบยาลดลง 50% แต่การขึ้นภาษียาเส้นครั้งนี้เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการยาเส้นปรับตัวไม่ทัน ทำให้ไม่ยอมรับซื้อใบยาจากชาวไร่ยาเส้น
<< ย้อนกลับ