PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
26/06/2019
ส่งออกวิกฤติฉุด MPI วูบ (ที่มา: สยามรัฐ)

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI เดือนพ.ค.62 MPI อยู่ที่ระดับ 103.68 ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.99 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา แต่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 ทำให้ MPI ช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (พ.ย.61-พ.ค.62) หดตัวลงร้อยละ 0.63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ MPI เฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.62) ติดลบร้อยละ 1.26
<< ย้อนกลับ