PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
27/06/2019
SMPC ไร้กังวล สหรัฐตอบโต้นำเข้าถังแก๊ส (ที่มา: ทันหุ้น)

SMPC แจงกรณีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ พิจารณาตอบโต้นำเข้าถังแก๊สโพรเพนจากไทย มั่นใจทำตามกติกาถูกต้อง สินค้าได้มาตรฐานและได้รับการรับรอง ชี้ยอดขายถังส่งออกเข้าสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 15% แถมยืนหยัดราคาขายที่สมเหตุสมผล เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
<< ย้อนกลับ