PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
30/07/2019
คนจนได้แน่ "มารดาประชารัฐ" (ที่มา: ไทยรัฐ)

สศค.ได้เสนอให้นายอุตตม สาวนายน รมว.คลังพิจารณาคัดเลือกกลุ่มคนที่มีความลำบาก และควรได้รับความช่วยเหลือก่อน ตามนโยบายรัฐสวัสดิการที่พรรคพลังประชารัฐได้ใช้ในการหาเสียง เช่น นโยบายมารดาประชารัฐ การเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เป็นต้น เพราะงบประมาณมีจำกัด คาดว่าผู้ที่ได้รับความช่วยเหลืออันดับแรกจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านคน สำหรับโครงการมารดาประชารัฐเป็นการให้สวัสดิการแก่มารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงบุตรอายุ 6 ขวบ โดยในระหว่างตั้งครรภ์ รัฐจะให้เงินแก่มารดาตั้งครรภ์ 3,000 บ.ต่อเดือน จนถึงคลอด รวมสูงสุด 27,000 บ. ให้ค่าคลอด 10,000 บ. และค่าดูแลบุตรตั้งแต่คลอดจนถึง 6 ขวบ เดือนละ 2,000 บ. รวมเป็นเงิน 144,000 บ. หรือคิดเป็นเงินที่ให้กับแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงบุตรอายุ 6 ขวบ รวมทั้งสิ้นคนละ 181,000 บ.
<< ย้อนกลับ