PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
19/08/2019
JAS เตรียมขายทรัพย์ 3.8 หมื่นล้านบาทเข้า JASIF (ที่มา: ข่าวหุ้น)

บอร์ด JAS ไฟเขียวขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเข้ากอง JASIF มูลค่ากว่า 3.8 หมื่นล้านบาท พร้อมให้ TTTBB เช่าเพิ่ม-ต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี เตรียมชงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 25 ก.ย.นี้
<< ย้อนกลับ