วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563   เวลา 14:21 น.
    ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 29 กันยายน 2563
          เรียน ท่านสมาชิก

ทางบริษัทฯ ขอประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถ คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

23/9/2020 14:21