วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   เวลา 08:39 น.
    ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash
          เรียนท่านสมาชิก

บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเพิ่มทั้งในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash โดยอนุญาตให้ซื้อได้เฉพาะบัญชี Prepaid เท่านั้น ดังนี้
ตามเกณฑ์ที่ทาง ตลท. ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ระดับที่ 1 ซื้อในบัญชี Cash Balance
สัญลักษณ์หุ้น ผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น
PSL, PSL-F 30 พ.ย. 2563 - 08 ม.ค. 2564
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance เท่านั้น ที่ประกาศในวันที่ก่อนหน้า
AH, AH-F 26 ต.ค. 2563 - 04 ธ.ค. 2563
GL, GL-F 09 พ.ย. 2563 - 18 ธ.ค. 2563
PRINC, PRINC-F 25 พ.ย. 2563 - 15 ธ.ค. 2563
NRF, NRF-F 19 ต.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563
TRUBB, TRUBB-F 02 พ.ย. 2563 - 09 ธ.ค. 2563
VGI, VGI-F 23 พ.ย. 2563 - 30 ธ.ค. 2563
VGI-W2 23 พ.ย. 2563 - 30 ธ.ค. 2563
 
ระดับที่ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และซื้อในบัญชี Cash Balance
สัญลักษณ์หุ้น ผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น
   

หมายเหตุ:
ระดับที่ 1 : ซื้อในบัญชี Cash Balance
ระดับที่ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และซื้อในบัญชี Cash Balance
ระดับที่ 3 : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และซื้อในบัญชี Cash Balance
 ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Committee) ไม่อนุญาตให้ซื้อหลักทรัพย์ DW และหลักทรัพย์ตามรายการที่ปรากฎในตาราง เพิ่มในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
สัญลักษณ์หุ้น ผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น
- -
หลักทรัพย์ DW ที่ต้องซื้อในบัญชี Prepaid ณ เดือนพฤศจิกายน 2563


จึงเรียนมาเพื่อทราบ30/11/2020 08:39