วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:05 น.
    BGRIM ยันโซลาร์เวียดนาม ไร้ผลกระทบปัญหาสายส่ง (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
BGRIM ยันโซลาร์ฟาร์มที่เวียดนาม 2 โครงการ “Dau Tieng 1-2 และ Phu Yen TTP” ขนาด 667 MW ยัง COD ได้ตามปกติ และไร้ผลกระทบจากปัญหาระบบสายส่งฯ ฟากบอร์ดอนุมัติตั้งบริษัทย่อยในฟิลิปปินส์ขายอุปกรณ์สำหรับระบบผลิตพลังงานทดแทน


25/7/2019 09:05