วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563   เวลา 09:02 น.
    SUPER ตุนสภาพคล่อง เวียดนามไฟเขียวเงินกู้ (ที่มา: ทันหุ้น)
         
SUPER ยิ้มรับธนาคารกลางของประเทศเวียดนาม อนุมัติการขึ้นทะเบียนเงินกู้ต่างประเทศ วงเงิน 38 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินบาท ประมาณ 1,200 ล้านบาท ให้กับโครงการโซลาร์ฟาร์มที่เวียดนามขนาดกำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ ฟาก "จอมทรัพย์ โลจายะ" ระบุช่วยเพิ่มสภาพคล่อง สนับสนุนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง


22/10/2020 09:02