สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : Trade TFEX แบบ Tradetory
  วิทยากร : คุณปิยะพงศ์ อินทรปาน - ผู้เขียนหนังสือ เส้นทาง Trader....สู่ความมั่งคั่ง
  เวลา : 09:00 - 12:00
  วันที่ : 12 พฤษภาคม 2562
  สถานที่อบรม : ห้อง B603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ที่นั่งคงเหลือ : 0
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก